Al-Mawrid: a modern English-Arabic dictionary

Image
رقم التسجيلة 499
نوع المادة book
رقم الطلب 423 B111m
المؤلف الرئيسي Baalbaki, Munir

العنوان Al-Mawrid: a modern English-Arabic dictionary
بيان الطبعة 28th ed
بيانات النشر Beirut, [LEBANON]: Dar El-Ilm Lilmalayin, 1994.
الوصف المادي 1118+112+93p
المواضيع languages

الواصفات ENGLISH LANGUAGE
DICTIONARIES
ARABIC LANGUAGE