تمت عملية البحث خلال0,639ثانية عدد النتائج : 70
Image

كتاب

Baumgartner Atlantic: The automatic manhole and pipe making machine

رقم الطلب
628.25 B348
رقم التسجيلة
82
Image

كتاب

Le Moigne, Guy
Developing and improving irrigation and drainage systems: selected papers from World Bank seminars

بيانات النشر
Washington,D.C,[UNITED STATES] : World Bank, 1992.
رقم الطلب
627.52 D489
رقم التسجيلة
172
الرقم المعياري
0-8213-2165-x
Image

كتاب

Obeng, Letitia A.
The co-composting of domestic solid and human wastes

بيانات النشر
Washington,D.C,[UNITED STATES] : World Bank, 1987.
رقم الطلب
628.4458 O12c
رقم التسجيلة
212
الرقم المعياري
0-8213-0894-7
Image

كتاب

Sayers, Michael W.
Guidelines for conducting and calibrating road roughness measurements/Michael W. Sayers, Thomas D. Gillispie, William D.O. Paterson

بيانات النشر
Washington,D.C,[UNITED STATES] : World Bank, 1986.
رقم الطلب
625.8 S274g
رقم التسجيلة
362
الرقم المعياري
0- 8213-0590-5
Image

كتاب

Seureca Ingenieur Conseil

رقم الطلب
628.1 S496
رقم التسجيلة
1131
Image

كتاب

Prospects for brackish water desalination in Gaza

بيانات النشر
Gaza,[PALESTINE] : Commission of the European Communities, 1993.
رقم الطلب
628.167 P966
رقم التسجيلة
1205
Image

كتاب

Road rehabilitation - occupied territories: proposal for consultancy services

بيانات النشر
Sandvika,[NORWAY] : Norconsult International, 1993.
رقم الطلب
625.7 R628
رقم التسجيلة
1156
Image

كتاب

Report of the Japanese brackish groundwater desalination study team

بيانات النشر
1992.
رقم الطلب
628.167 R425
رقم التسجيلة
1171
Image

كتاب

Rofe, Kennard & Lapworth: consulting engineers

بيانات النشر
Sutton, Surrey,[UNITED KINGDOM] : RKL, 1992.
رقم الطلب
627 R719
رقم التسجيلة
1155
Image

كتاب

Presentation Norplan A.S.: Gaza, Jericho, and West Bank

بيانات النشر
Oslow,[NORWAY] : Norplan A/S, 1993.
رقم الطلب
620 N852p
رقم التسجيلة
1233
صفحة 1 من 3