Foreign trade statistics : Exports : classification of commodities

Image
رقم التسجيلة 22746
نوع المادة دورية/مجلة
رقم الطلب PER FTSE
العنوان Foreign trade statistics : Exports : classification of commodities
بيانات النشر Jerusalem، [اسرائيل]: Central Bureau of Statistics، 1991, 1993.
الوصف المادي v
المواضيع International Trade

الواصفات INTERNATIONAL TRADE
FOREIGN TRADE
EXPORTS
COMMODITIES
TRADE STATISTICS
ISRAEL
PERIODICALS

اسم الهيئة Israel. Central Bureau of Statistics