تمت عملية البحث خلال0,361ثانية عدد النتائج : 375
Image

كتاب

Beckerman, Chaia
Negotiating the future: vision and realpolitik in the quest for a Jerusalem of peace

بيانات النشر
Jerusalem : Israel/Palestine Center for Research and Information (IPCRI), 1996.
رقم الطلب
956.944 N384
رقم التسجيلة
4645
Image

كتاب

حيدر، عزيز
الفلسطينيون في اسرائيل في ظل اتفاقية اوسلو/عزيز حيدر

بيانات النشر
بيروت،[لبنان] : مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1997.
رقم الطلب
956.94 H149f
رقم التسجيلة
4657
Image

كتاب

Silsby-Boyle, Susan P.
George Antonius: unfair game rules in Palestine

بيانات النشر
1997.
رقم الطلب
956.94 S585g
رقم التسجيلة
4782
Image

كتاب

East Jerusalem: glory of the past, promise of the future

بيانات النشر
Jerusalem : Orient House - PSIU, 199?.
رقم الطلب
956.944 E13
رقم التسجيلة
4797
Image

كتاب

Miller, Aaron David
The Palestinians. State of Israel

رقم الطلب
956.94 M647p
رقم التسجيلة
4918
Image

كتاب

Silsby, Susan
George Antonius: the formative years

رقم الطلب
956.94 S585g
رقم التسجيلة
4879
Image

كتاب

Simpson, Michael
The Palestinians and the Gulf crisis

بيانات النشر
Washington, D.C,[UNITED STATES] : Georgetown University. Center for Contemporary Arab Studies, 1992.
رقم الطلب
956.70442 S613p
رقم التسجيلة
4917
Image

كتاب

Lustick, Ian S.
Reinventing Jerusalem

بيانات النشر
1994.
رقم الطلب
956.944 L972r
رقم التسجيلة
5082
Image

كتاب

Shemesh, Moshe
The Palestinian entity 1959-1974: Arab politics and the PLO

بيانات النشر
London,[UNITED KINGDOM] : Frank Cass, 1996.
رقم الطلب
956.94 S545p
رقم التسجيلة
5215
الرقم المعياري
0-7146-4253-3
Image

كتاب

Hassassian, Manuel S.
State, Territory and boundaries: attitudes and positions in the Palestinian National Movement (A historical perspective)

بيانات النشر
Jerusalem : Arab Studies Society, 91/92.
رقم الطلب
956.94 H353s
رقم التسجيلة
5221
صفحة 8 من 15