تمت عملية البحث خلال0,075ثانية عدد النتائج : 1087
Image

كتاب

Aminoff, Nicholas A.
The United States-Israel free trade area agreement of 1985: in theory and practice

بيانات النشر
1991.
رقم الطلب
382.95694073
رقم التسجيلة
3148
Image

كتاب

Price caps and incentive regulation in telecommunications

بيانات النشر
Boston,[UNITED STATES] : Kluwer Academic Publishers, 1991.
رقم الطلب
384.63
رقم التسجيلة
3099
الرقم المعياري
0-7923-9113-6
Image

كتاب

Pelzman, Joseph
The impact of the U.S.-Israel free trade area agreement on Israeli trade and employment

بيانات النشر
Jerusalem : Maurice Falk Institute for Economic Research in Israel, 1985.
رقم الطلب
382.95694073
رقم التسجيلة
3123
Image

كتاب

Goldberg, Moshe
An analysis of the American-Israeli free trade area agreement

بيانات النشر
Tel Aviv :Tel Aviv University
رقم الطلب
382.95694073
رقم التسجيلة
3104
Image

كتاب

Foreign trade

بيانات النشر
Kent,[UNITED KINGDOM] : Redhouse Press, 1996.
رقم الطلب
382.095694
رقم التسجيلة
3121
Image

كتاب

Halevi, Nadav
International trade - conference on sustaining Middle East peace through regional cooperation, Amsterdam: October 17-19, 1994

بيانات النشر
1994.
رقم الطلب
382
رقم التسجيلة
3125
Image

كتاب

Weinblatt, J.
The determinants of Israel's export composition

بيانات النشر
Jerusalem : Maurice Falk Institute for Economic Research in Israel, 1980.
رقم الطلب
382.6095694
رقم التسجيلة
3109
Image

كتاب

Hillman, Arye L.
International trade policy in Israel: another model

بيانات النشر
Dordrecht,[NETHERLANDS] : Kluwer Academic Publishers, 1992.
رقم الطلب
382.095694
رقم التسجيلة
3126
Image

كتاب

Kahane, Leo H.
The political economy of Israeli protectionism: an empirical analysis

بيانات النشر
Dordrecht,[NETHERLANDS] : Kluwer Academic Publishers, 1992.
رقم الطلب
380.13095694
رقم التسجيلة
3137
Image

كتاب

Jordan - trade policies and institutions

بيانات النشر
1994.
رقم الطلب
381.095695
رقم التسجيلة
3174