تمت عملية البحث خلال0,483ثانية عدد النتائج : 981
Image

كتاب

Oz, Amos
Israel, Palestine and peace: essays

رقم الطلب
327.5694 O99i
رقم التسجيلة
4938
Image

كتاب

Peters, Joel
The Multilateral peace talks: progress and prospects - working paper... The Royal Institute of International Affairs on 21 September 1993

بيانات النشر
1993.
رقم الطلب
327.17 P482m
رقم التسجيلة
4865
Image

كتاب

Bishara, Marwan
Israel's political map in wake of Rabin's assassination

بيانات النشر
Jerusalem : Arab Studies Society, 1995.
رقم الطلب
320.95694 B622i
رقم التسجيلة
4884
Image

كتاب

Quandt, William B.
The Palestinian future: the urge for democracy

بيانات النشر
New York,[UNITED STATES] : Council On Foreign Relations, 1994.
رقم الطلب
321.0095694 P157
رقم التسجيلة
4913
Image

كتاب

Schulz, Michael
The Palestinian-Israeli security complex: inconciliatory positions or regional cooperation?

رقم الطلب
327.17 S389p
رقم التسجيلة
5031
Image

كتاب

McCarthy, Kevin F.
The Palestinian refugee issue: one perspective

بيانات النشر
Santa Monica,[UNITED STATES] : RAND Corporation, 1996.
رقم الطلب
325.21 M123p
رقم التسجيلة
5033
Image

كتاب

Arzt, Donna E.
Negotiating the last taboo: Palestinian refugees

بيانات النشر
1996.
رقم الطلب
325.21 A797n
رقم التسجيلة
5144
Image

كتاب

Omar M.
Upgrading Palestinian refugee camps

بيانات النشر
1996.
رقم الطلب
325.21095694 R279u
رقم التسجيلة
5111
Image

كتاب

Robinson, Andrew
The Refugee working group: moving towards addressing challenges associated with final status

بيانات النشر
1996.
رقم الطلب
325.21095694 R658r
رقم التسجيلة
5080
Image

كتاب

Brynen, Rex
Imagining a solution: critical perspectives on final status arrangements

رقم الطلب
325.21095694 B332i
رقم التسجيلة
5071