تمت عملية البحث خلال0,909ثانية عدد النتائج : 19255
Image

تقرير سنوي

United Palestinian Appeal
Annual report 1994/United Palestinian Appeal (UPA)

بيانات النشر
Washington, D. C : UPA, 1995.
رقم الطلب
361.763
رقم التسجيلة
97
Image

كتاب

Farris, Amin
The economic and occupational structure of the Arab sector in Israel

بيانات النشر
Tel Aviv : General Federation of Labour in Israel (Histadrut), 1993.
رقم الطلب
331.11
رقم التسجيلة
46
Image

كتاب

Israel. Central Bureau of Statistics
Demographic characteristics of the population in Israel, 1990

بيانات النشر
Jerusalem,[ISRAEL] : Central Bureau of Statistics, 1993.
رقم الطلب
R304.61
رقم التسجيلة
12
Image

كتاب

Social Welfare Department (Nablus)
The (Actual) services of Social Welfare Bureau in Nablus district

بيانات النشر
Nablus,[PALESTINE] : Social Welfare Department, 1989.
رقم الطلب
362.06
رقم التسجيلة
60
Image

كتاب

The Austrian educational system: a short review

بيانات النشر
Vienna,[AUSTRIA] : Federal Press Service, 1990.
رقم الطلب
370.9436
رقم التسجيلة
76
Image

كتاب

Dittus, Peter
Corporate governance in Central Europe: the role of banks

بيانات النشر
Basle,[SWITZERLAND] : Bank for International Settlements, 1994.
رقم الطلب
332.1094
رقم التسجيلة
29
الرقم المعياري
92-9131-040-9
Image

كتاب

Medical Aid for Palestinians
Annual review 1990/1991

بيانات النشر
London,[UNITED KINGDOM] : Medical Aid for Palestinians (MAP), 1991.
رقم الطلب
362.1
رقم التسجيلة
99
Image

كتاب

Nielsen, Jorgen Ulff-Moller
An economic analysis of the EC

بيانات النشر
London,[UNITED KINGDOM] : McGraw-Hill Book Company, 1991.
رقم الطلب
337.1
رقم التسجيلة
47
الرقم المعياري
0-07-707422-x
Image

كتاب

Cooperation south: special issue: new directions

بيانات النشر
New York : Special Unit for TCDC, UNDP, 1995.
رقم الطلب
337.11814
رقم التسجيلة
30
Image

كتاب

Assaily, Nafez
Democracy and elections in Palestine

بيانات النشر
Washington, D.C,[UNITED STATES] : Community Press, 1994.
رقم الطلب
324.95694
رقم التسجيلة
13
صفحة 6 من 771